Level Cap: Unlimited!

February 23 Update - Patch Notes

  • Feb. 23 2017
  • UPDATE

February 16 Update - Patch Notes

In Progress
  • Feb. 16 2017
  • UPDATE

February 9 Update - Patch Notes

In Progress
  • Feb. 09 2017
  • UPDATE

January 26 2017 Update

In Progress
  • Jan. 26 2017
  • UPDATE

January 19 2017 Update - Dark Crystal Equipment

In Progress
  • Jan. 19 2017
  • UPDATE