Free League Ranking

(9339) Players are found.

 • Argos
 • 2003
 • NabiDal
 • 61
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • --
 • Argos
 • 2004
 • Balthazart
 • 38
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • Outcast
 • Argos
 • 2005
 • Hardboiled
 • 35
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • --
 • Argos
 • 2006
 • pim31
 • 32
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • --
 • Sikyon
 • 2407
 • AlissiaXp
 • 22
 • -1
 • 18
 • 0
 • 1
 • 0
 • --
 • Sikyon
 • 2408
 • losres007
 • 21
 • -1
 • 18
 • 0
 • 1
 • 0
 • --
 • Sikyon
 • 2409
 • KirisimaYuu
 • 63
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • --
 • Sikyon
 • 2410
 • RodrigoClay
 • 63
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • --
 • Sikyon
 • 2411
 • silv1aa
 • 56
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • Ouroboros
 • Sikyon
 • 2412
 • Whinigan
 • 53
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • --
 • Sikyon
 • 2413
 • zilva
 • 53
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • Ouroboros
 • Sikyon
 • 2414
 • weforyou
 • 27
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • TheSyndicate
 • Sikyon
 • 2415
 • fury728
 • 120
 • -3
 • 18
 • 0
 • 3
 • 0
 • SteelSunny
 • Sikyon
 • 2416
 • MageQueen
 • 85
 • -3
 • 18
 • 0
 • 3
 • 0
 • --
 • Sikyon
 • 2417
 • DariGremory
 • 25
 • -3
 • 18
 • 0
 • 3
 • 0
 • --
 • Sikyon
 • 2418
 • maarcuuss
 • 67
 • -4
 • 18
 • 1
 • 6
 • 14
 • Underworld
 • Alexandria
 • 2467
 • piratu
 • 132
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • SuspiciousNature
 • Alexandria
 • 2468
 • xevazs
 • 95
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • --
 • Alexandria
 • 2469
 • danran
 • 26
 • -2
 • 18
 • 0
 • 2
 • 0
 • --
 • Alexandria
 • 2470
 • Geirskogul
 • 96
 • -3
 • 18
 • 0
 • 3
 • 0
 • Brazucas