ELOA Darkeden ASDA 레이어 닫기

Free League Ranking

(37742) Players are found.

 • Macedon
 • 14
 • Uzuki
 • 170
 • 4260
 • 0
 • 2516
 • 772
 • 76
 • Singapore
 • Macedon
 • 15
 • Darkstriker
 • 170
 • 3578
 • 0
 • 2903
 • 2228
 • 56
 • DVC
 • Macedon
 • 16
 • blackholej
 • 170
 • 3499
 • 0
 • 3161
 • 2823
 • 52
 • Kinsmen
 • Sikyon
 • 16
 • o0gaby0o
 • 170
 • 4250
 • 0
 • 3176
 • 2102
 • 60
 • AvengerS
 • Argos
 • 17
 • IIAsukaxDII
 • 165
 • 4057
 • 0
 • 2400
 • 743
 • 76
 • ImperialGuard
 • Sikyon
 • 17
 • Film
 • 170
 • 3790
 • 0
 • 2419
 • 1048
 • 69
 • EvilSoul
 • Sikyon
 • 18
 • Tayea
 • 170
 • 3769
 • 0
 • 2623
 • 1477
 • 63
 • CrimsonWings
 • Thebes
 • 18
 • EternalLeon2
 • 170
 • 3907
 • 0
 • 2470
 • 1033
 • 70
 • KnightOfLight
 • Argos
 • 18
 • M23
 • 170
 • 3581
 • 0
 • 2735
 • 1889
 • 59
 • NoYpI
 • Thebes
 • 19
 • Sefhiii
 • 170
 • 3898
 • 0
 • 2832
 • 1766
 • 61
 • TheOldSchool
 • Sikyon
 • 19
 • AnnWard
 • 167
 • 3763
 • 0
 • 2245
 • 727
 • 75
 • Simple2000
 • Sikyon
 • 20
 • DongWoon
 • 166
 • 3762
 • 0
 • 2104
 • 446
 • 82
 • --
 • Thebes
 • 20
 • decontrolado
 • 169
 • 3817
 • 0
 • 2408
 • 999
 • 70
 • FTS
 • Alexandria
 • 20
 • iismadaniell
 • 170
 • 4115
 • 0
 • 2395
 • 675
 • 78
 • Alchimist
 • Thebes
 • 21
 • Stree
 • 170
 • 3351
 • 0
 • 1926
 • 501
 • 79
 • GameOfThrones
 • Sikyon
 • 21
 • kb450
 • 147
 • 3733
 • 0
 • 3657
 • 3581
 • 50
 • LoneWolf
 • Sikyon
 • 22
 • Vjctim
 • 170
 • 3665
 • 0
 • 2495
 • 1325
 • 65
 • EvilSoul
 • Sikyon
 • 23
 • PELEGROX
 • 170
 • 3613
 • 0
 • 2318
 • 1023
 • 69
 • DragonHeart
 • Sikyon
 • 24
 • MichiTo
 • 170
 • 3422
 • 0
 • 2578
 • 1734
 • 59
 • AvengerS
 • Sikyon
 • 25
 • Scorillo
 • 170
 • 3380
 • 0
 • 2734
 • 2088
 • 56
 • Chronos