ELOA Darkeden ASDA 레이어 닫기

Free League Ranking

(37742) Players are found.

 • Argos
 • 26
 • Aleia
 • 170
 • 2177
 • 0
 • 1500
 • 823
 • 64
 • DarkLegacy
 • Macedon
 • 26
 • Aotama
 • 170
 • 2099
 • 0
 • 1471
 • 843
 • 63
 • Kinsmen
 • Argos
 • 27
 • FJ0N
 • 167
 • 2123
 • 0
 • 1306
 • 489
 • 72
 • 4Ever
 • Alexandria
 • 28
 • spark87
 • 163
 • 2202
 • 0
 • 1908
 • 1614
 • 54
 • Alchimist
 • Argos
 • 28
 • Rihavein
 • 170
 • 2058
 • 0
 • 1210
 • 362
 • 76
 • MecedonianTHI
 • Alexandria
 • 29
 • indigo11
 • 170
 • 2182
 • 0
 • 1857
 • 1532
 • 54
 • PublicEnemy
 • Argos
 • 29
 • AnotherMe
 • 170
 • 2009
 • 0
 • 1603
 • 1197
 • 57
 • Gladiators
 • Thebes
 • 29
 • IAlarakOI
 • 170
 • 2172
 • 0
 • 1345
 • 518
 • 72
 • TheOldSchool
 • Alexandria
 • 30
 • WilloWisper
 • 170
 • 2171
 • 0
 • 1333
 • 495
 • 72
 • PublicEnemy
 • Thebes
 • 30
 • inxs
 • 145
 • 2128
 • 0
 • 2167
 • 2206
 • 49
 • Legacy
 • Thebes
 • 31
 • JordiSosa
 • 170
 • 2125
 • 0
 • 2044
 • 1963
 • 51
 • Nemesis
 • Alexandria
 • 31
 • MikePower
 • 151
 • 2081
 • 0
 • 1520
 • 959
 • 61
 • Guardians
 • Alexandria
 • 32
 • MageNord
 • 170
 • 2065
 • 0
 • 1450
 • 835
 • 63
 • Caramba
 • Thebes
 • 32
 • maniacbaby
 • 170
 • 2120
 • 0
 • 2882
 • 3644
 • 44
 • Eden
 • Thebes
 • 33
 • Dequadin
 • 170
 • 2017
 • 0
 • 1396
 • 775
 • 64
 • Eden
 • Alexandria
 • 33
 • GoodBow
 • 164
 • 2011
 • 0
 • 1537
 • 1063
 • 59
 • --
 • Sikyon
 • 36
 • Tania
 • 170
 • 2196
 • 0
 • 1487
 • 778
 • 65
 • DarkKnights
 • Sikyon
 • 37
 • Amya
 • 170
 • 2190
 • 0
 • 1609
 • 1028
 • 61
 • CrimsonWings
 • Sikyon
 • 38
 • ZzdarkmoonzZ
 • 170
 • 2024
 • 0
 • 1460
 • 896
 • 61
 • AngelsOfTheDark
 • Sikyon
 • 39
 • cilo
 • 170
 • 2022
 • 0
 • 1305
 • 588
 • 68
 • DarvysRangers