ELOA Darkeden ASDA 레이어 닫기

Free League Ranking

(346294) Players are found.

 • Alexandria
 • 41
 • 60091214
 • 144
 • 4052
 • 0
 • 3638
 • 3224
 • 53
 • --
 • Sikyon
 • 42
 • 10142020
 • 153
 • 3921
 • 0
 • 2444
 • 967
 • 71
 • --
 • Alexandria
 • 43
 • 20022864
 • 147
 • 3838
 • 0
 • 2478
 • 1118
 • 68
 • --
 • Thebes
 • 44
 • KenLau
 • 170
 • 3807
 • 0
 • 2199
 • 591
 • 78
 • Legacy
 • Sikyon
 • 45
 • Nekark
 • 169
 • 3621
 • 0
 • 2296
 • 971
 • 70
 • --
 • Sikyon
 • 46
 • Colm
 • 170
 • 3503
 • 0
 • 2469
 • 1435
 • 63
 • ExcubitorMysteria
 • Macedon
 • 47
 • 40272554
 • 170
 • 3501
 • 0
 • 2242
 • 983
 • 69
 • --
 • Argos
 • 48
 • DeathQueeNBG
 • 170
 • 3243
 • 0
 • 2078
 • 913
 • 69
 • HQ
 • Alexandria
 • 49
 • 20230957
 • 150
 • 3228
 • 0
 • 1824
 • 420
 • 81
 • --
 • Alexandria
 • 50
 • Haara
 • 151
 • 3218
 • 0
 • 2320
 • 1422
 • 61
 • --
 • Thebes
 • 51
 • 30044877
 • 143
 • 3210
 • 0
 • 2208
 • 1206
 • 64
 • --
 • Argos
 • 52
 • ShelterMe
 • 170
 • 3191
 • 0
 • 2034
 • 877
 • 69
 • CrazySniperClan
 • Alexandria
 • 53
 • 20036115
 • 150
 • 3161
 • 0
 • 2080
 • 999
 • 67
 • --
 • Alexandria
 • 54
 • 60335250
 • 170
 • 3098
 • 0
 • 1711
 • 324
 • 84
 • --
 • Alexandria
 • 55
 • 20139221
 • 135
 • 3055
 • 0
 • 2239
 • 1423
 • 61
 • --
 • Thebes
 • 56
 • Ashleee
 • 170
 • 2993
 • 0
 • 1818
 • 643
 • 73
 • Legacy
 • Alexandria
 • 57
 • xSly
 • 166
 • 2951
 • 0
 • 2525
 • 2099
 • 54
 • --
 • Thebes
 • 58
 • Shelltoon
 • 170
 • 2835
 • 0
 • 1608
 • 381
 • 80
 • Jungle
 • Alexandria
 • 59
 • RAcast
 • 170
 • 2769
 • 0
 • 1794
 • 819
 • 68
 • Freedom
 • Argos
 • 60
 • Goblink
 • 160
 • 2719
 • 0
 • 1517
 • 315
 • 82
 • --